czwartek, 14 marca 2013

WAŻNE! Stop likwidacji bibliotek szkolnych!

  Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, ogłosił projekt ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiający wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną w praktyce oznacza to przyzwolenie prawne na masowe likwidowanie bibliotek szkolnych.
Warto dowiedzieć się więcej: http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/index.php

STOP LIKWIDACJI BIBLIOTEK SZKOLNYCH:
Podpisz protest
 http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/poparcie.php


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz